Пошук у блозі

Великий князь Київський, Хреститель Русі

Шановні читачі!
Пропонуємо вашій увазі
 книжкову виставку
 «Великий князь Київський, Хреститель Русі»,
присвячену вшануванню пам’яті
князя Київського
Володимира Великого.


Князь Володимир Святославович увійшов у історію нашого народу як князь-Святитель, який охрестив Україну-Русь і ввів її в християнську цивілізацію. За його труди на благо рідної землі народ ще за життя назвав його Великим князем, любив його як батька нації ,а після смерті ввів його до лику святих.
Великий князь Київський, Хреститель Русі

«…Володимир – це людина велика, одна з найбільших,
що її висунуло життя на горизонті нашої історії»

О.Іриней Назарко

Розбудова Києва за Володимира// Ілюстрована історія Києва. –
К.: 2012. – С.61-62.

Київ – одне з найдавніших європейських міст. Вчені Національної академії наук України, які працювали над цією книгою, прагнули донести до сучасного читача основні закономірності розвитку багатовікової історії міста. Київ народжувався на місці поселень полянського племінного союзу і поступово поширював свій політичний та культурний вплив на величезний простір Східної Європи. Будучи національним центром українського народу, він одночасно посів почесне місце в історії російського та білоруського
народів. Через Київ впродовж багатьох віків здійснювалися економічні й культурні зв'язки двох Європ з різною політичною долею – Східної і Західної. Тепер, коли на наших очах виникають контури єдиної Європи, внесок Києва і киян у розвиток європейської та світової цивілізації стає предметом загального інтересу. Працюючи над книгою, її автори враховували це. Авторський колектив використав праці своїх попередників, але подав власний погляд на багатобарвну, героїчну, часом трагічну історію міста-героя Києва – політичного, економічного і духовного центру сучасної незалежної України. Книга розрахована на широке коло читачів.


Володимир Великий/ В.Скляренко.,Т. Харченко, О.Очкуров.,І. Рудичева І. А.; Киркач-Осипова // 100 знаменитих людей України. -
К .: 2005. – С.80-85.

Україна подарувала світу багато яскравих і цікавих особис­тостей. І сто героїв цієї книжки — лише невеличка частина з них. Автори намагалися представити в ній найвидатніші постаті мину­лого і сучасності, які своєю працею і талантом прославили країну, вплинули на хід її історії. Тому поряд із життєписами тих, хто здавна вважався символом української нації (Б. Хмельницький, Т. Шевченко, Леся Українка, І. Франко, М. Грушевський), тут вміщено нариси про тих, хто тривалий час залишався ізгоєм для своєї країни (І. Мазепа, С. Петлюра, В. Винниченко, Н. Махно, С. Бандера). Є у книзі і біографії героїв політичного небосхилу, учасників «помаранчевої» революції — В. Ющенка, Ю. Тимошенко, О. Мороза, В. Литвина, П. Порошенка, чиї імена нині стали візитною карткою України у світі.

 

Київ за часів Володимира /Г.Івакін// Оповіді про стародавній Київ/ за ред.. С.О.Висоцького. – К.: 1982. – С.39-59.


У книжці, присвяченій 1500-річному ювілею м. Києва, в науково-популярній формі на основі писемних і археологічних джерел розповідається про виникнення, економічний і культурний розвиток столиці давньоруської держави. Розрахована на учнів середнього і старшого шкільного віку.Скляренко, С. Володимир:Роман/ С.Скляренко. – Х.:Фоліо,2007. – 542 с., іл.


В романі «Володимир» відомий український письменник С.Д. Скляренко (1901—1962) розповідає про великі й трудні діла, які випали на долю великого князя Володимира, сина Святослава, коли брат ішов на брата, земля на землю та гроза стояла над Київською Руссю. Сторінки особистого життя Володимира і близьких йому людей належать до найбільш хвилюючих в романі, який цікаво та правдиво розповідає про давноминулі часи. 
 

Босович, В. Володимир, син Святослава:Роман /В. Босович.– К.: Рад. письменник,1989.- 383 с.


Історичний роман українського радянського письменника розповідає про молоді роки київського князя Володимира.
Нелегкі шляхи вели юного княжича, сина Святославового, на київський стіл, непросто було й утриматися на ньому. У гострій боротьбі за створення єдиної і могутньої Руської держави мужнів Володимир Святославович як людина, воїн, дипломат, мислитель, патріот і став, зрештою, одним з найвидатніших державних діячів кінця першого — початку другого тисячоліття.
Напружений сюжет, жвавість викладу, точно виписані характери героїв твору забезпечують цікавість широкого кола читачів.


Скляренко, С. Владимир: Роман / С. Скляренко – М.: Худож. лит., 1981.- 543 с.


Роман "Владимир" известного украинского писателя Семена Скляренко (1901 - 1962) - это эпическое произведение, основанное на документальном материале, воссоздающее в ярких деталях историческую обстановку, политическую атмосферу Киевской Руси.Князь Володимир Великий/ Костомаров, М // Галерея портретів:Біогр. Нариси: Для серед. та ст. шк. віку/Упоряд. і передм. В.О. Замлинського; Пер.з рос. М.М.Іляш; Худож. С.К. Семендяєв/М.Костомаров.- К.: 1993 .- С.11-16.


Біографічні нариси відомого дослідника вітчизняної історії 
Миколи Костомарова про видатних діячів 
української історії та культури.Толочко, П. Володимир Святий; Ярослав Мудрий / П. П. Толочко . – Київ : АртЕк, 1996 . – 216 с. : іл.


Дві наймогутніші державні постаті нашої далекої минувшини під досвідченим пером відомого історика являються читачеві у новому освітленні, а їхні діяння і непідвладний часові спадок розкриваються на основі новітніх здобутків української і світової науки.Александров, А. Корсунский поход Кн. Владимира и становление духовной культуры Киевской Руси
/А. Александров //
Софія. – 2005. - №1. – С.100-109.


Володарка України: княгиня Ольга


Житіє рівноапостольної Ольги// Українські традиції. - Х.: 2007. – С.283-293.

Це видання – унікальна антологія, чудове джерело для всіх, хто хоче відчути, чим жив український народ від давніх-давен до нашого часу. «Влес-книга», Геродотова «Скіфія», Апокрифи та Житія перших руських святих, українські легенди, народні пісні й думи, а також інші цінні пам’ятки, – усі разом, зібрані тут матеріали формують цілісну картину духовної й культурної діяльності українців у різні часи та епохи.Володимир Святий – князь Київський / Є.Білоусов //Славетні імена України: Оповідання для дітей серед. шкіл. віку. – К.: 2003. – С.36-49.


До цієї книги увійшли оповідання про наших видатних співвітчизників, імена яких навіки ввійшли в історію України.

Іванченко, Р. Отрута для княгині: [Ольги]:Роман /Р.Іванченко. – К.: Спалах ЛТД, 1995. – 464 с.

Хто вона, княгиня Ольга, ця мудра державна діячка, жінка, яка змогла потіснити владолюбних мужів, підступних варягів і сісти на древньому київському престолі? Яким має бути керманич держави, хто взагалі має право керувати долями народів і якою ж має бути жінка — володарка держави?
Роман відомої української письменниці Раїси Іванченко розповідає про тяжку добу X століття і проблеми, які хвилювали тодішнє суспільство і які є актуальними для кожної епохи. Княгиня Ольга, князі Олег, Ігор, Святослав, візантійські імператори Костянтин Багрянородний, Роман Лакапін, болгарський цар Симеон та інші видатні постаті виринають з пітьми історії. Автору вдалося надзвичайно яскраво показати ту атмосферу підступів, чвар, змов, боротьби не на життя, а на смерть, серед яких вистояла і утвердилася княгиня Ольга.
«Отрута для княгині» є своєрідним продовженням попереднього роману «Зрада, або Як стати володарем».
Розраховано на широке коло читачів.     Серба, А. Заговор против Ольги. Повести/А.Серба. – М.: Издательский Дом «Букмэн», 1997. – 384 с.


В книге собраны остросюжетные произведения Андрея Сербы, посвященные различным периодам русской истории. Для его повестей характерны стремительно развивающийся сюжет, острота интриги. Героические подвиги во имя Родины, коварство изменников, стойкость русского характера - все это, без сомнения, привлечет внимание читателя.
Ми живемо на Святій Землі

Київ у часи Володимира I Святославовича
(980-1015 рр.) /І. Іванцов // Стародавній Київ. -
К.: 2003. – С.123-158.

Монографія І.О. Іванцова "Стародавній Київ" — це пам’ятка історичної науки, народжена у специфічних умовах буремної епохи, на якій, крім яскравого дослідницького таланту автора, позначилася радянська передвоєнна дійсність. Іван Овсійович писав її по гарячих слідах розкопок 1936— 1941 рр., якими сам керував. Це знайшло відображення в стилі його наукової праці, опублікувати котру перешкодила Велика Вітчизняна війна, вона ж і обірвала життя воїна-науковця, вченого й патріота.
Дана праця є науково-історичним джерелом і водночас пам’яткою тієї епохи та подвижництва вченого археолога І.О. Іванцова.
Київська Русь [Князь Володимир Великий]/ А.Власто //Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії слов’янства / З англ. пер. Р. Ткачук та Ю. Терех .– К.:2004. – С.283-345.

У книзі доктора Власто проаналізовано ранню історію слов’янських народів і простежено поступовий процес формування у них християнських держав у рамках як східно-, так і західноєвропейської культури. Особливу увагу автор приділяє політичному та культурному протистоянню між Сходом та Заходом у боротьбі за прихильність окремих слов’янських народів, а також рівневі культурного обміну в межах слов’янського світу, пов’язаного із застосуванням церковнослов’янської мови. Здійснений автором аналіз історії запровадження християнства у слов’янських народів та активне використання матеріалу з різномовних першоджерел дали змогу докторові Власто провести глибоке і комплексне дослідження предмета.Корніюк, В. Хай свято залишиться святом: 1025-річчя хрещення Київської Русі
/ В.Корніюк //Віче. – 2013. - №15. – С.12-15.


Немає коментарів:

Дописати коментар